සුදු මැණිකේ ගේ සංකල්පනා. Powered by Blogger.
RSS
Container Icon


නෝටිච්චි බ්ලොග් එකක් පටන් ගත්තට මොකද හරියට පෝස්ට් එකක් ලියා ගන්න පුලූවන් උනේනෑ නේ... ඔන්න නෝටිච්චි අලූත් අවුරුද්දේ නම් ලියන එක ලියනවාමයි... එතකන්...


සාමය සතුට සෞභාග්‍ය පිරි සුභ නව වසරක් වේවා...
නෝටියා කිව්වා වගේ ආවඩා... ආයුබෝ....


නෝටියා - නෝටිච්චි

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ඔබ


ඔබ...
සුමියරු තනුවකට පබැදි
අපුර්වතම පද වැලකි...
නමුත්...
එය කවියක් නොවේවා...
මන්ද...
කවිය යනු
බොහෝ හදවත් සිප ගන්නා වූ
සුවපත් කරන්නා වූ
සොදුරුතම ආශ්වාදයකි...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS